Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 17/9 – 23/09/2015: Đức Thánh Cha tông du Cuba và Hoa Kỳ

1 nhận xét: