Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

GX. Nam Thiên: 102 thiếu nhi lãnh bí tích Thêm Sức

Sáng chủ nhật ngày 30.8.2015, tại nhà thờ giáo xứ Nam Thiên, cộng đoàn dân Chúa đã tề tựu rất đông từ sớm để chào đón Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, vị Cha chung của giáo phận đến kinh lý giáo xứ và ban bí tích Thêm Sức cho 102 em thiếu nhi.
Trước thánh lễ, cha quản xứ Giacôbê Phạm Xuân Lương sơ lược sự hình thành và phát triển của  giáo xứ Nam Thiên (1957 – 2015), nhưng cho đến nay tỉ lệ người công giáo chỉ chiếm khoảng chừng 25% trong tổng số dân thuộc địa bàn giáo xứ nằm trải rộng trên 3 xã: Eatu, Hòa Thuận thuộc thành phố Buôn Ma Thuột và một số buôn ở xã Cuôr Đăng thuộc huyện Cư Mgar. Cha quản xứ cũng nêu lên những trăn trở, đưa ra những đường hướng mục vụ, trong năm Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ.
Đức Cha ân cần nhắn nhủ cộng đoàn và đặc biệt các em thiếu nhi chuẩn bị lãnh nhận bí tích Thêm Sức là bí tích cho các em trở nên những Kitô hữu trưởng thành vì thế các em cần có ơn Chúa Thánh Thần để sống, cần có trách nhiệm trong đời sống Giáo Hội, cần cộng tác với giáo xứ trong việc rao truyền Tin Mừng Chúa Kitô cho anh chị em lương dân xung quanh. Và qua bài chia sẻ Tin Mừng (Lc 4,16-22), Đức Cha đã mời gọi các em hãy để Thần Khí Chúa ngự trên mình, để Lời Chúa được ứng nghiệm trên chính đời sống các em.
Sau phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Giám Mục đã long trọng ban bí tích Thêm Sức cho các em. Trong số các em lãnh nhận bí tích, có 40 em thiếu nhi dân tộc Êđê cũng được đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần.
Sau thánh lễ, Đức Cha hiện diện với các em và gia đình trong tiệc mừng được tổ chức chung tại khuôn viên nhà xứ. 
JB. Tin Yêu
Nguồn: http://gpbanmethuot.vn